GIÁM ĐỊNH – CHỨNG NHẬN

– Nhận chứng nhận các thiết bị điện và điện tử phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN

– Nhận chứng nhận thép cốt bê tông phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com