ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo thước, đồng hồ so :

TT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp/độ chính xác Dịch vụ cung cấp
01 Đồng hồ so Đến 25 mm 0,001 mm Hiệu chuẩn
02 Thước cặp Đến 1000 mm 0,01 mm Hiệu chuẩn
03 Thước vặn đo ngoài Đến 1000 mm 0,01 mm Hiệu chuẩn
04 Thước cuộn Đến 30 m 1 mm Hiệu chuẩn
05 Thước thương nghiệp Đến 1000 mm 1 mm Hiệu chuẩn

 

II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Bộ căn mẫu cấp chính xác 0

– Thước thuỷ tinh chuẩn

– Máy chuẩn độ dài

– Máy phóng hình

– Bộ ghép căn mẫu

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com