ĐO LƯỜNG LỰC – ÁP SUẤT

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo lực, áp suất :

TT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp/độ chính xác Dịch vụ cung cấp

01

Máy thử độ bền kéo nén Đến 3 000 kN Đến 0,5 Hiệu chuẩn
02 Phương tiện đo mô men lực Đến 2 500 Nm 5% Hiệu chuẩn
03 Phương tiện đo lực (Đến 3 000 kN Đến 0,5 Hiệu chuẩn
04 Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số Đến 800 bar Đến 1%

Kiểm  định,

Hiệu chuẩn

05 Thiết bị chuyển đổi áp suất Đến 800 bar Đến 1% Hiệu chuẩn
06 Huyết áp kế lò xo Đến 300mmHg Đến ±3 mmHg kiểm định

 

II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Vòng lực chuẩn 50 kN đến 2 000 kN

– Cảm biến lực đến 3 000 kN

– Máy hiệu chuẩn ngẫu lực đến 3 000 N.m

– Chuẩn độ cứng Rockwell

– Đồng hồ chuẩn áp suất đến 1 000 bar

– Thiết bị chuẩn vi áp  đến 1 000 mbar

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com