THỬ NGHIỆM THÉP – KIM LOẠI

 

Trung tâm KTĐC Đồng Nai là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thử nghiệm thép cốt bê tông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN (Quyết định chỉ định) và có khả năng thử nghiệm các loại thép, vật liệu kim loại khác (GCN hoạt động thử nghiệm)

Phòng thử nghiệm của Trung tâm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 360.

 

TT Nhóm sản phẩm / hàng hóa được thử nghiệm Tên chỉ tiêu / phép thử cụ thể Phương pháp thử
01 Thép kết cấu: thép cốt bê tông, thép hình, thép tấm, thép lá …., bu lông liên kết Thử cơ tính: thử kéo, thử uốn, thử va đập, thử độ cứng, thử nghiệm thành phần hóa học của vật liệu TCVN, ISO, ASTM, JIS
02 Cáp thép dự ứng lực Thử độ bền kéo, thử độ cứng…. TCVN, ISO, ASTM, JIS
03 Mối hàn Thử kéo, thử uốn, thử va đập, thử đập gãy; thử nghiệm thành phần hóa học của vật liệu TCVN, ISO, ASME, BS EN ISO, JIS
04 Lớp phủ Thử nghiệm chiều dày, thử độ bền bám dính, thử khả năng chống ăn mòn bằng phương pháp phun sương trong môi trường NSS, thử CASS TCVN, ISO, ASTM, JIS

 

CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM KHÁC:

THỬ NGHIỆM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

+ THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU

+ THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC XÂY DỰNG

+ THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com