ĐO LƯỜNG NHIỆT

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm:

 

TT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp/độ chính xác Dịch vụ cung cấp

01

Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại (35 ÷ 42) 0C + 0,1 0C ; – 0,15 0C Kiểm định
02 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng (-20 ÷ 300)0C 0,10C Hiệu chuẩn
03 Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự (-20 ÷ 1000)0C 0,10C Hiệu chuẩn
04 Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự (-200 ÷ 2000)0C (0,4÷ 1,5)0C Hiệu chuẩn
05 Cặp nhiệt điện công nghiệp (-20 ÷ 1000)0C 0,10C Hiệu chuẩn
06 Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp (-20 ÷ 650)0C 0,10C Hiệu chuẩn
07 Nhiệt kế bức xạ công nghiệp (0 ÷ 500)0C ±10C Hiệu chuẩn
08 Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ (-20 ÷ 1000)0C (0,4÷1)0C Hiệu chuẩn
09 Tủ nhiệt: (tủ ấm, tủ sấy, nồi hấp tiệt trùng, tủ lạnh…) (-20÷300)0C ±10C Hiệu chuẩn
10 Bể điều nhiệt (-20÷800)0C 0,010C Hiệu chuẩn

11

Nhiệt ẩm kế Nhiệt độ: (-20÷ 100)°C Độ ẩm: (10 ÷ 98)%RH ± 2,5 %

± 0,2 0C

Hiệu chuẩn

 

II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Bể chuẩn nhiệt độ các loại

– Nhiệt kế điện trở platin chuẩn, cặp nhiệt điện chuẩn

– Thiết bị đo nhiệt độ cấp chính xác cao

– Bộ đo và mô phỏng cảm biến nhiệt độ

– Thiết bị đo và ghi nhiệt độ đa kênh

– Nguồn vật đen (blackbody source)

– Tủ môi trường

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com