KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN

I. PHÂN BIỆT KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN:

1) Kiểm định phương tiện đo: là việc xem xét, đánh giá và xác nhận phương tiện đo có phù hợp với các yêu cầu pháp lý về kỹ thuật và đo lường hay không.

Việc kiểm định phương tiện đo phải được thực hiện bởi một tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định, được thực hiện bởi kiểm định viên đo lường theo quy trình kiểm định hiện hành. Phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định được dán tem hoặc đóng dấu và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Danh mục phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định được ban hành kèm theo thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 09 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ

2) Hiệu chuẩn phương tiện đo: là việc so sánh giá trị của đại lượng thể hiện bằng phương tiện đo với giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn đo lường, nhằm xác định sự sai khác của các giá trị đo được với chuẩn đo lường

Phương tiện đo sau khi hiệu chuẩn được dán tem hiệu chuẩn, cấp giấy chứng nhận hoặc kết quả hiệu chuẩn.

II. NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc các lĩnh vực:

+ ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG

+ ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH

+ ĐO LƯỜNG NHIỆT

+ ĐO LƯỞNG ĐIỆN, THỜI GIAN, TẦN SỐ

+ ĐO LƯỜNG LỰC – ÁP SUẤT

+ ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI

+ ĐO LƯỜNG HOÁ LÝ

+ ĐO LƯỜNG THIẾT BỊ Y TẾ

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com