Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

Tra cứu văn bản
STT Tên văn bản
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 (đợt 3) của Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Số 134/QĐ-TKC 31/05/2024
Tải về
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 (đợt 2) của Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Số 71/QĐ-TKC 27/03/2024
Tải về
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ
Số 04/QĐ-TKC ngày 4/1/2024 04/01/2024
Tải về
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
09/2017/TT-BKHCN 27/06/2017
Tải về
Thông tư quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014
Tải về
Thông tư quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
22/2013/TT-BKHCN 26/09/2013
Tải về
Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013
Tải về
Luật đo lường
04/2011/QH13 11/11/2011
Tải về
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/tt-bkhcn ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018
Tải về
Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015
Tải về
Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013
Tải về