Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông tư quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
Số/Ký hiệu
22/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành
26/09/2013
Chuyên mục
Văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm