THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

Trung tâm KTĐC Đồng Nai cung cấp dịch vụ thử nghiệm, phân tích chất lượng và thử nghiệm an toàn đối với các loại sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM:

THỬ NGHIỆM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

+ THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU

+ THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC XÂY DỰNG

+ THỬ NGHIỆM THÉP – KIM LOẠI

+ THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com