Liên hệ

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính: 1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Văn phòng: 2/1 đường Kênh Bà Ký, KP. Phước Kiểng, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

  • BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Viện

Phó Giám đốc: 

– Ông Đoàn Hùng Minh

– Ông Nguyễn Phú Tình 

  • PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP 

Điện thoại: 0973 768897

Email: vanhakcn@yahoo.com

  • PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

 

 

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com