THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

Trung tâm KTĐC Đồng Nai đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính Phủ với mã số LAS-XD 1180 (Giấy chứng nhận số 405/GCN-BXD ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng)

Phòng thử nghiệm của Trung tâm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA), VILAS 360.

 

TT Nhóm sản phẩm / hàng hóa được thử nghiệm Tên chỉ tiêu / phép thử cụ thể Phương pháp thử
01 Bê tông xi măng Thử nghiệm độ sụt, thử hàm lượng khí, thử khối lượng thể tích, thử thời gian đông kết, thử độ hút nước, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử cường độ kéo khi bửa, thử mô đun đàn hồi, thử độ chống thấm, thử độ mài mòn, thử nghiệm không phá hủy TCVN, ASTM
02 Bê tông nhựa, nhựa đường Thử nghiệm khối lượng thể tích, thử khối lượng riêng, thử độ bền marshall, thử độ dẻo marshall, thử hàm lượng nhựa, thử thành phần hạt, thử độ rỗng, thử độ kim lún, thử nhiệt độ hóa mềm, thử độ giãn dài, thử độ bám dính, thử lượng tổn thất sau khi sấy, thử độ hòa tan trong trichloroethylene… TCVN, ASTM
03 Cốt liệu cho bê tông Thử nghiệm độ ẩm, thử độ hút nước, thử khối lượng thể tích, thử thành phần cỡ hạt, thử độ bền trong môi trường sunphát, thử hàm lượng hạt nhẹ, thử hàm lượng hạt mềm yếu, thử hàm lượng hạt thoi dẹt, thử hàm lượng bụi, thử bùn, thử sét, thử độ mài mòn Los Angeles, thử độ én dập trong xi lanh, thử hàm lượng hạt nhỏ 10%, thử hệ số đồng nhất…, thử hàm lượng SO3, thử hàm lượng ion Clo, thử khả năng khử kiềm TCVN, ASTM
04 Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng Thử nghiệm kích thước, thử độ hút nước, thử độ bền uốn, thử độ mài mòn, thử độ cứng Mohs, thử hệ số giãn nở nhiệt dài, thử hệ số giãn nở ẩm, thử độ bền chống bám bẩn, thử độ bền đối với hoá chất, thử độ bền rạn men, thử độ bền sốc nhiệt …Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn theo QCVN 16 : 2014 BXD  TCVN, ASTM
05 Đất Thử nghiệm độ ẩm, thử độ bền kéo, thử cường độ nén, thử độ co, thử độ hút nước, thử chỉ số dẻo, thử thành phần cỡ hạt, thí nghiệm đầm nén, thử CBR (California Bearing Ratio), thử độ chặt, thử mô đun đàn hồi … TCVN, ASTM

 

CÁC LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM KHÁC:

THỬ NGHIỆM ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

+ THỬ NGHIỆM XĂNG DẦU

+ THỬ NGHIỆM THÉP – KIM LOẠI

+ THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com