ĐO LƯỜNG HÓA LÝ

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo hóa pH, tỷ trọng kế :

TT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp/độ chính xác Dịch vụ cung cấp

01

Máy đo pH (0 ÷ 14) pH 0,01 pH Hiệu chuẩn
02 Tỷ trọng kế (600 ÷ 2000) kg/m3 0,001 g/cm2 Hiệu chuẩn
03 Máy đo độ ẩm thóc, gạo, ngô và cà phê (6÷40)% 1; 2 Hiệu chuẩn
04 Phương tiện đo dung tích bằng thủy tinh Đến 1000 ml A Hiệu chuẩn

 

II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Bộ tỷ trọng kế chuẩn

– Tủ nhiệt ẩm kế môi trường 

– Bể điều nhiệt

– Máy đo pH chuẩn

– Dung dịch pH chuẩn, điện dẫn chuẩn

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com