ĐO LƯỜNG ĐIỆN, THỜI GIAN, TẦN SỐ

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo điện, thời gian, tần số sau:

TT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp/độ chính xác Dịch vụ cung cấp
01 Công tơ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha (kiểu cảm ứng) U đến 380 V
I đến 100 A
2 Kiểm định
02 Công tơ điện xoay chiều 1 pha và 3 pha (kiểu điện tử) U đến 380 V
I đến 100 A
đến 0,5 Kiểm định
03 Phương tiện đo điện tim (0,05 ÷ 200) Hz

(0,1 ÷ 9) mV

±5% Kiểm định
04 Phương tiện đo điện não (0,05 ÷ 200) Hz

0,1 µV ÷ 2,4 mV

±5% Kiểm định
05 Máy đo điện trở tiếp đất (0,01÷10 000) Ω đến 1 Kiểm định/

 Hiệu chuẩn

06 Máy đo điện trở cách điện 1 kΩ ÷ 1 TΩ đến 1 Kiểm định/

 Hiệu chuẩn

07 Thiết bị đo điện (Vôn kế, Ampe kế, Đồng hồ đo điện vạn năng hiện số, Ampe kềm,  thiết bị đo công suất, đo điện trở…) Điện áp DC 0 ÷ 1000V

 Điện áp AC 0 ÷ 750V

Dòng điện DC  0 ÷ 10A

Dòng điện AC  0 ÷ 10A

Điện trở 10Ω ÷ 10MΩ

Tần số 400 Hz

0,05 % Hiệu chuẩn
08 Đồng hồ bấm giây (0 ÷ 24) h 0,01 s Hiệu chuẩn
09 Thiết bị đo tốc độ vòng quay     Hiệu chuẩn

 

II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Công tơ điện chuẩn

– Chuẩn đo lường kiểm định phương tiện đo điện tim, điện não

– Hộp điện trở chuẩn

– Nguồn chuẩn AC/DC

– Thiết bị đo điện cấp chính xác cao

– Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ thời gian

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com