ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH

 

I. Năng lực kỹ thuật:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo dung tích, lưu lượng như sau:

STT Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp / Độ chính xác Dịch vụ cung cấp
1 Phương tiện đo dung tích thông dụng (Ca đong, bình đong) đến 20 L đến 0,5 Kiểm định, Hiệu chuẩn
2 Phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh đến 1000 ml A Hiệu chuẩn
3 Đồng hồ nước lạnh đến 25 mm cấp A, B, C Qn đến 3,5 m3/h ± (2;5)% Kiểm định
4 Cột đo xăng dầu Q đến 120 L/min 0,5 Kiểm định
5 Đồng hồ xăng dầu đến 170 m3/h 0,5 Kiểm định
6 Xitec ô tô đến 30 m3 ± 0,5% Kiểm định

 

II. Các thiết bị, chuẩn đo lường chính:

– Các bình chuẩn kim loại hạng 2

– Đồng hồ chuẩn lưu lượng xăng dầu, cấp chính xác 0,2

– Hệ thống bơm lưu lượng

 

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

+ Đo lường khối lượng + Đo lường lực – áp suất
+ Đo lường dung tích + Đo lường độ dài
+ Đo lường nhiệt + Đo lường hóa lý
+ Đo lường điện, thời gian, tần số + Đo lường thiết bị y tế

 

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com