Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Số/Ký hiệu
23/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành
26/09/2013
Chuyên mục
Văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm