Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/tt-bkhcn ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Số/Ký hiệu
08/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành
15/06/2018
Chuyên mục
Văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm