Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Số/Ký hiệu
15/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành
25/08/2015
Chuyên mục
Văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm