Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
Số/Ký hiệu
28/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành
17/12/2013
Chuyên mục
Văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm