Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com

CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Thông tư quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn
Số/Ký hiệu
21/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành
15/07/2014
Chuyên mục
Văn bản quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm