Thông báo Cuộc thi thiết kế Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Posted on

CUỘC THI THIẾT KẾ NH​ÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO CÁC SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (GỌI TẮT LÀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP) TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022

——————————

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) tỉnh Đồng Nai được tổ chức nhằm khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ 01/6/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2022.

Thời gian tổ chức chấm giải: dự kiến tháng 12/2022.

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

– Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Trung tâm Khoa học và Công nghệ

– Điện thoại: 0835.921779

– Email: mrs.zendathuy@gmail.com

Hoặc

– Ông Phạm Minh Tùng – Trung tâm Khoa học và Công nghệ

– Điện thoại: 0945.230459

– Email: dosttung@gmail.com

Thông tin chi tiết về Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm”: https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/hoithiocop.aspx

 

Ban Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp

cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com