Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức đợt 03 vòng 1, triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 03 năm 2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Posted on

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com