Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phầm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Posted on

Xem file đính kèm:

1665-TB-CTOCOP 13-09-2021-gia-han

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com