Trung tâm Khoa học và Công nghệ đào tạo ISO 9001:2015 tại tỉnh Ninh Thuận

Posted on

Trong tháng 06/2020, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Ông Võ Văn Khoa – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai mạc khóa học

 

Đối tượng tham dự là Cán bộ, công chức của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương phụ trách về ISO.

Giảng viên là các chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Nội dung tập huấn bao gồm các nội dung chính của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, cách thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của cơ quan, được giảng viên truyền đạt qua 04 lớp tập huấn bao gồm: Đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; Tập huấn nhận thức chung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015; Tập huấn cho Đại diện lãnh đạo và Thư ký ISO về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015; Đào tạo kiến thức về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015.

 

Giảng viên của Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 

Ông Võ Văn Khoa – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận cho biết, đây là hoạt động hàng năm được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện xây dựng áp dụng ISO 9001:2015 theo đúng tinh thần tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Thông qua buổi tập huấn cán bộ phụ trách ISO của các đơn vị  nắm được về hệ thống, tạo điều kiện cho công chức của các Sở ngành tiếp cận dần để chủ động chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nguyễn Thị Hạnh

Liên hệ trực tiếp

PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0911 616139 – 0251 3825565

Fax: 0251 3817350

Email: phongkinhdoanhktdc@gmail.com